The gold standard in customer service

Mực Videojet

Tiêu chuẩn vàng về dịch vụ khách hàng

Mực Videojet đi kèm với dịch vụ khách hàng ở cấp độ vàng để
bạn có thể yên tâm rằng mình sẽ hài lòng với dịch vụ nhận được.

Equipment Sales: (65) 3138 2040

×

Request a Quote

Tự tin mỗi khi mua mực hoặc nguyên liệu của Videojet

Đó là lý do chúng tôi hợp tác với khách hàng để tìm ra dung dịch phù hợp nhất với các yêu cầu ứng dụng của
họ và đáp ứng thông số kỹ thuật.

Xem video bên dưới để biết toàn bộ câu chuyện.

Brochure chuyên môn về mực và dung dịch