Mực Videojet – Tiêu chuẩn vàng về tính tuân thủ

Mực Videojet

Tiêu chuẩn vàng về tính tuân thủ

Mực Videojet mang đến cho bạn con dấu vàng về niềm tin từ khả năng tuân thủ các quy định toàn cầu, khu vực và địa phương.

Equipment Sales: (65) 3138 2040

×

Request a Quote

Chúng tôi cung cấp nhiều loại mực tuân thủ danh sách quy định mở rộng,
từ môi trường đến an toàn và sức khỏe

Ở Videojet, chúng tôi luôn cố gắng đón đầu những thay đổi về quy định để góp phần đảm bảo mang đến
các sản phẩm tuân thủ, có chất lượng cao mà bạn có thể tin tưởng.

Xem video bên dưới để biết toàn bộ câu chuyện.

Đồ họa thông tin iQMark

Ghi chú ứng dụng: Sống xanh: Mực thân thiện với môi trường và các quy trình hỗ trợ mục tiêu về môi trường

Ghi chú ứng dụng: Sự gia tăng của bao bì mềm và mối lo ngại về quy định liên quan đến mực