Đổi mới sản phẩm

Đổi mới sản phẩm

Giúp giải quyết các thách thức trong việc nhận dạng sản phẩm

Chúng tôi đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi việc chúng tôi làm, nên khi khách hàng nói về những sản phẩm bền vững hơn, chúng tôi sẽ lắng nghe. Khi hiểu được tác động của sản phẩm tại địa điểm khách hàng, chúng tôi được thúc đẩy tạo ra các sản phẩm bền vững và hiệu quả hơn để nâng cao hiệu suất cho dây chuyền sản xuất của khách hàng. Chúng tôi đổi mới để cải thiện thời gian hoạt động và độ tin cậy của sản phẩm, giúp khách hàng đáp ứng các mục tiêu về sản xuất và tính bền vững.

Sức khỏe và sự an toàn của khách hàng

Đội ngũ sản xuất cũng như nghiên cứu & phát triển của chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm an toàn, chất lượng cao, đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu in mã và đánh dấu của khách hàng. Chúng tôi cung cấp những sản phẩm được thiết kế và sản xuất một cách có trách nhiệm để đáp ứng các yêu cầu về an toàn, môi trường và quy định trên toàn cầu trong hiện tại và tương lai, với trọng tâm là sức khỏe và sự an toàn của khách hàng.

Chúng tôi luôn chủ động đổi mới các sản phẩm của mình và lưu tâm đến sự an toàn của khách hàng cũng như môi trường bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định cụ thể của khách hàng, tại địa phương và trên toàn cầu. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp để luôn tuân thủ với các quy định toàn cầu, chẳng hạn như EU REACH và RoHS.


Thiết kế đảm bảo thời gian hoạt động và độ tin cậy

Chúng tôi tận dụng chuyên môn kỹ thuật của mình để cung cấp các sản phẩm giúp dây chuyền của khách hàng luôn hoạt động, góp phần vào mục tiêu to lớn hơn về sản xuất và tính bền vững của họ.

Khi bước đóng gói chuyển hướng sang các vật liệu bền vững mới hơn, chúng tôi liên tục đổi mới danh mục sản phẩm của mình và cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ cũng như chuyên môn về các giải pháp in mã và đánh dấu khác nhau dành riêng cho những vật liệu đóng gói này. Ví dụ: để hỗ trợ khách hàng hướng tới bao bì có thể tái chế, Videojet cung cấp các giải pháp laser chuyên dụng có thể sử dụng cụ thể với rPET và nhựa gốc thực vật. Đối với các nhà sản xuất được hỗ trợ tốt nhất nhờ công nghệ in mã bằng Máy in phun liên tục (CIJ), Videojet đã chế tạo công thức cho hơn 30 loại mực được thiết kế để giúp bạn đạt được mục tiêu CSR của mình, với các lựa chọn thay thế không có MEK, ít mùi và tuân thủ quy định của ngành thực phẩm.


Hỗ trợ trong suốt vòng đời sản phẩm

Chúng tôi hợp tác với khách hàng trong suốt vòng đời của sản phẩm để nâng cao trải nghiệm của khách hàng và hỗ trợ các sáng kiến bền vững của họ. Cam kết về thời gian hoạt động và thời gian phản hồi của chúng tôi được hỗ trợ bởi khả năng bảo dưỡng tiên tiến từ xa và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật lớn nhất trong ngành, giúp đảm bảo thời gian hoạt động cao, nhờ đó hạn chế lãng phí trong sản xuất.