Môi trường

Môi trường

Chúng tôi giảm tác động đến môi trường

Chúng tôi cam kết giảm tác động của khí thải, chất thải và năng lượng bằng cách hợp lý hóa các hoạt động toàn cầu của mình.

Triển khai hệ thống quản lý môi trường

Tất cả các nhà máy lắp ráp và sản xuất mực in của chúng tôi đều được chứng nhận ISO 14001. Chúng tôi cam kết giảm tác động đến môi trường và thiết lập các chương trình quản lý để tạo điều kiện cho việc giảm thiểu như vậy. Để đạt được các mục tiêu EHS của mình, chúng tôi đã thiết lập các chính sách truyền đạt kỳ vọng rõ ràng, theo dõi các chỉ số hiệu quả trọng yếu (KPI) để đo lường hiệu quả hoạt động của chúng tôi và đặt mục tiêu đẩy mạnh trách nhiệm giải trình để cải thiện liên tục. Với động lực là Hệ thống kinh doanh Veralto là động lực, chúng tôi cũng đã phát triển các công cụ VES được thiết kế riêng để giảm mức tiêu thụ năng lượng và phát sinh chất thải.


Thay đổi việc quản lý

Chúng tôi đang thực hiện tầm nhìn của mình trong việc ngăn chặn các kết quả tiêu cực về môi trường và khuyến khích các cải tiến mang tính bền vững. Để đẩy mạnh trách nhiệm giải trình và cải tiến liên tục, là một thành viên trong chương trình Veralto, chúng tôi đã thiết lập các mục tiêu nhằm đạt được sự cải thiện có ý nghĩa trong hiệu quả hoạt động về EHS của chúng tôi và giảm tác động của chúng tôi đến môi trường.

Chúng tôi đã kết hợp một số công cụ VES hiệu quả nhất của mình với các phương pháp hay nhất trong ngành để tạo ra một bộ công cụ và chương trình EHS quản lý công thái học, năng lượng, sự tiếp xúc, tuân thủ về môi trường, giảm năng lượng và giảm chất thải. Chúng tôi cũng theo dõi một loạt các KPI khác liên quan đến EHS để đo lường hiệu quả của chương trình của chúng tôi.


Cộng tác về chuỗi cung ứng

Phạm vi tiếp cận rộng lớn của chuỗi cung ứng mang đến cho chúng tôi cơ hội thúc đẩy các giá trị bền vững của mình trên phạm vi rộng hơn nhiều so với các hoạt động trực tiếp. Chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp để giảm lượng khí thải carbon và chất thải chung trên toàn cầu. Một ví dụ điển hình cho điều này là chúng tôi tập trung vào khả năng tái chế hộp mực và bao bì bền vững. Đọc thêm về nội dung này tại đây