Máy in truyền nhiệt Videojet IP DataFlex Plus

Máy in truyền nhiệt Videojet IP DataFlex® Plus

Máy in truyền nhiệt Videojet IP DataFlex® Plus đã được ngừng kinh doanh từ tháng Tháng Năm năm 2023. Các loại phụ tùng và vật tư tiêu hao cho máy Videojet IP DataFlex® Plus sẽ tiếp tục được bán tới ngày 29 tháng Tháng Chín, 2027*.

Hỗ trợ khách hàng đã mua máy Videojet IP DataFlex® Plus

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Chuyên viên bán hàng kỹ thuật Videojet.

*Lưu ý: Mặc dù Videojet sẽ thực hiện trách nhiệm thương mại bằng việc cung cấp phụ tùng được cam kết, trong một số trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của Videojet, một số phụ tùng có thể không có sẵn cho các sản phẩm đã ngừng kinh doanh

×