Máy in phun mực liên tục Videojet 1530

Máy in phun liên tục (CIJ) Videojet 1530

Máy in phun liên tục (CIJ) Videojet 1530 đã được ngừng kinh doanh từ tháng Tháng Một năm 2022. Các loại phụ tùng và vật tư tiêu hao cho máy Videojet 1530 sẽ tiếp tục được bán tới ngày 31 tháng Tháng Một, 2027*.

Hỗ trợ khách hàng đã mua máy Videojet 1530

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Chuyên viên bán hàng kỹ thuật Videojet.

*Lưu ý: Mặc dù Videojet sẽ thực hiện trách nhiệm thương mại bằng việc cung cấp phụ tùng được cam kết, trong một số trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của Videojet, một số phụ tùng có thể không có sẵn cho các sản phẩm đã ngừng kinh doanh

×