Máy in phun công nghiệp Videojet 2351 and 2361

Máy in ký tự lớn Videojet 2351 and 2361

Máy in ký tự lớn Videojet 2351 and 2361 đã được ngừng kinh doanh từ tháng Tháng Năm năm 2024. Các loại phụ tùng và vật tư tiêu hao cho máy Videojet 2351 and 2361 sẽ tiếp tục được bán tới ngày 31 tháng Tháng Năm, 2029*.

Hỗ trợ khách hàng đã mua máy Videojet 2351 and 2361

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Chuyên viên bán hàng kỹ thuật Videojet.

*Lưu ý: Mặc dù Videojet sẽ thực hiện trách nhiệm thương mại bằng việc cung cấp phụ tùng được cam kết, trong một số trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của Videojet, một số phụ tùng có thể không có sẵn cho các sản phẩm đã ngừng kinh doanh

×