Máy in thùng carton Marsh® PatrionPlus®

Máy in ký tự lớn Marsh PatrionPlus

Máy in ký tự lớn Marsh PatrionPlus đã được ngừng kinh doanh từ tháng Tháng Hai năm 2022. Các loại phụ tùng và vật tư tiêu hao cho máy Marsh PatrionPlus sẽ tiếp tục được bán tới ngày 28 tháng Tháng Hai, 2027*.

Hỗ trợ khách hàng đã mua máy Marsh PatrionPlus

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Chuyên viên bán hàng kỹ thuật Videojet.

*Lưu ý: Mặc dù Videojet sẽ thực hiện trách nhiệm thương mại bằng việc cung cấp phụ tùng được cam kết, trong một số trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của Videojet, một số phụ tùng có thể không có sẵn cho các sản phẩm đã ngừng kinh doanh

×